ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

5 Μαρ 2017

Αναστύλωση των Αγίων Εικόνων εντός! Αμήν!

Ό,τι νικάς το νικάς για όλους! Συντομεύεις την διαδρομή! 

Ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι η αγιότητα! Η επικράτηση του καλού εντός!

Πίσω από την βουή του κόσμου εκκλησιές λειτουργούν σκορπίζοντας το άρωμα της αγάπης Του σε όλες τις ψυχές!
*
Αγάπη είναι αυτό που μένει όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι! 
Απλότητα! Για να επεκταθεί το χάρισμα και να πλημμυρίσει όλη την προσωπικότητα! 

Η ζωή δεν έχει νόημα όταν δεν χαίρεσαι, και χαίρεσαι μόνον όταν προσφέρεις!
*
Το ζητούμενο δεν είναι να διευθετήσεις καλύτερα το "σπίτι" σου αλλά να κατοικήσεις στο σπίτι του Θεού!
"Νηστεύοντας κατανοούμε ότι στην πραγματικότητα πεινάμε τον Θεό! Το νόημα ζωής! Η τροφή δεν είναι απλά ο χορτασμός ενός σώματος αλλά μιας ύπαρξης που πεινάει για Νόημα!"
*
Όσοι προς το φώτισμα προέλθετε, οι προς το φώτισμα προέλθετε! 
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου! Έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή! 

Όταν μια απεσταλμένη ψυχή ενθυμείται, μυριάδες ψυχές σώζονται! 

*

Δεν υπάρχουν σχόλια: