ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

13 Απρ 2009

Το χαίρε, η ίδια η Παναγία!

Το χαίρε, η ίδια η Παναγία!
Το χαίρε είναι το πριν, το αίτιο, η νύμφη που δεν έχει νυμφευθεί τον κόσμο, ο προσκεπτικός νους, το κλειδί της ζωής. Μόνο άγγελος πρωτοστάτης μπορεί να αναγγείλει το χαίρε. Είναι ο αγγελικός ψίθυρος που γεφυρώνει, που αποκαθιστά. Η φωνή είναι ασώματη. Είναι η χάρις που γεννά τον Χριστό, η χαρά που ανοίγει την πύλη του Παραδείσου. Eίναι η κλείδα του Χριστικού έργου: χαρά, αγάπη, ροή, ελευθερία, δυνατότητα. Το χαίρε είναι ο προάγγελος του Χριστού. Ουρανόθεν φέρνει ο άγγελος το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ύμνος αποκαλείται ακάθιστος υποδηλώνοντας την όρθια στάση του νου, εκείνη δηλαδή που ενέχει χαρά. Οι χαιρετισμοί περιγράφουν τι κάνει η Παναγία, η Πάντων Χαρά, η Υπέρμαχος Στρατηγός. Τα νικητήρια είναι το ίδιο το ΧΑΙΡΕ. Η Παναγία μας έχει ήδη ελευθερώσει. Ο άγγελος έχει ήδη πεμφθεί, έχει ήδη έρθει! Εμβαπτιζόμαστε σε αυτό που ήδη έχει γίνει. Μας χαρίστηκε η κλείδα της επαναφοράς. Ας αντικαταστήσουμε την κρίση με τα κρίνα του Γαβριήλ, το δώρο προς την Παναγία Χαρά του κόσμου. Το δώρο δόθηκε! Το πανάγιο όχημα του επί των Χερουβείμ και το πανάριστο οίκημα του επί των Σεραφείμ είναι το πνευματικό μας αστρόπλοιο! Ιδού οδεύομεν εις Ανάσταση! Ο Ζων Θεός είναι παρών. ΑΜΗΝ
*

Δεν υπάρχουν σχόλια: