ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

17 Απρ 2009

Ανάσταση

Ο Χριστός ήρθε στην γη και οι Εβραίοι δεν τον αναγνώρισαν! Ακόμη τον αναμένουν ενώ έχει ήδη έρθει. Οι «Εβραίοι» δεν είναι έθνος αλλά τύπος συνείδησης. Είναι εκείνοι που δεν ομολογούν, δεν μαρτυρούν τον Ζώντα Θεό ενώ είναι παρών. Οι Έλληνες αντίστοιχα είναι ο τύπος της Χριστικής συνείδησης. Γι’ αυτό και ο περίφημος λόγος του Χριστού όταν τον επισκέφτηκαν «τινές Έλληνες»: Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου. Εμείς τι επιλέγουμε; Καθώς συνταρακτικά αναδονείται το ιερό γεγονός της Ανάστασης, είθε το ζων θαύμα να μας βρει λαμπερά σημεία δόξης Χριστού. Κάθε στιγμή η Πύλη της Ανάστασης είναι ανοιχτή. Τι πιο τραγικό να συντελείται το θαύμα της Ανάστασης ερήμην σου! Όλο το σύμπαν γιορτάζει την Ζωή. Εσύ;
Καλή Ανάσταση!

Δεν υπάρχουν σχόλια: