ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

10 Δεκ 2016

Έχεις ήδη συμφωνήσει σ’ όσα ζεις, γι’ αυτό τα ζεις κι ας μην σου αρέσουν!

Δεν συμφωνείς με επίγνωση και δεν διαθέτεις την απαιτούμενη ενέργεια για να το κάνεις αυτό! Αν πάψεις να συμφωνείς, τότε ο κόσμος σταματά να υπάρχει!
Don Juan Matus

Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι, των δε κοιμωμένων έκαστος εις ίδιον αποστρέφεσθαι
Για τους ξύπνιους υπάρχει ένας και ο ίδιος κόσμος, ενώ οι κοιμισμένοι στρέφονται ο καθένας σε έναν δικό του, υποκειμενικό κόσμο!
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Αποδέχεσαι και συμφωνείς, για την εικόνα του κόσμου που σου παρουσιάζουν! Επειδή συμφώνησες, υπάρχει ο κόσμος γύρω σου όπως υπάρχει!

Πότε συμφωνείς; Πότε ήδη συμφώνησες; Κάθε φορά που ψηφίζεις, συμφωνείς με όλα όσα κάνουν οι πολιτικοί οποιουδήποτε κόμματος, γιατί ψηλά στην πυραμίδα είναι όλα ένα, από το άκρα αριστερό μέχρι το άκρα δεξιό.

Συμφωνείς κάθε φορά που κάνεις ό,τι κάνει η μάζα! Κάθε φορά που αποδέχεσαι κάθε σύστημα τραπεζικό, πολιτικό, θρησκευτικό, αθλητικό, ιατρικό, κάθε «ισμό»!

Οι σκέψεις-λέξεις-αισθήσεις δεν είναι χωρισμένες από αυτό που υπάρχει «εκεί έξω»! Συμμετέχουμε αδιάκοπα σε μια περίπλοκη, υλική ή ψυχολογική διαδικασία, που ουσιαστικά παράγει όλα τα πράγματα του κόσμου, όπως τα ζούμε, είτε μας αρέσουν είτε όχι!

Στην σύγχρονη Κβαντική η έννοια της ύλης έχει αντικατασταθεί πια από την έννοια του πεδίου! Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την ύλη σα μια σύνθεση των περιοχών του χώρου, όπου το πεδίο εμφανίζει μια ιδιαίτερη ενεργειακή ένταση! Σε αυτό το είδος της φυσικής δεν υπάρχει θέση για το πεδίο και την ύλη! Η μόνη πραγματικότητα είναι το πεδίο!

Το πεδίο αυτό είναι ένα συνεχές μέσο που υπάρχει παντού μέσα στον χώρο στο οποίο τα σωματίδια (η ύλη) θεωρούνται σαν τοπικές συμπυκνώσεις του, συσσωρεύσεις ενέργειας που έρχονται και παρέρχονται, χάνοντας από ένα σημείο και μετά το προσωπικό χαρακτήρα τους και διαλυόμενα μέσα στο πανταχού παρόν πεδίο!

Την ίδια όμως ακριβώς θεώρηση του κόσμου μας μεταφέρει η φιλοσοφία με την ιδέα του Τσι και του Μεγάλου Κενού. Το Μεγάλο Κενό αποτελείται από Τσι, (ενέργεια) που συμπυκνούμενο δημιουργεί τα διάφορα αντικείμενα, τα οποία μετά δρουν και αντιδρούν συνεχώς με όλα τα υπόλοιπα πράγματα του κόσμου, δημιουργώντας την ύλη όπως έχουμε συμφωνήσει να την αντιλαμβανόμαστε!

Κάποια στιγμή όμως όλα τα πράγματα είναι υποχρεωμένα να ξαναδιαλυθούν μέσα στο μεγάλο κενό! Το ίδιο αναφέρουν και οι Βούδες με την έννοια της Κενότητας που δημιουργεί όλα τα πράγματα και στην οποία όλα τα πράγματα τελικά επαναπορροφώνται!

Η μορφή είναι το κενό και το κενό είναι η μορφή
Το κενό δεν διαφέρει από την μορφή και η μορφή δεν διαφέρει από το κενό! Ό,τι είναι το κενό, είναι και η μορφή, ό,τι είναι η μορφή είναι και το κενό!

Η σύγχρονη φυσική, ειδικά η Κβαντική, έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί καθαρά φιλοσοφικούς όρους για την περιγραφή της πραγματικότητας, του κόσμου που μας περιβάλει και μέσα στον οποίο ζούμε! Άλλωστε από την απαρχή του ανθρώπου, ο Φιλόσοφος έχει ήδη αναφέρει όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ελεύθερος από τα δεσμά της φυλακής των δημιουργιών, άσχετα αν έχει συμφωνήσει να παραμείνει φυλακισμένος από καθαρή τεμπελιά και βόλεμα!

Οι λέξεις, οι φράσεις, οι μέθοδοι και οι θεωρίες αποτελούν τελικά ασώματα γονίδια, ένα είδος αφηρημένου DNA! Είναι δηλαδή ολοζώντανα πράγματα που μεταβιβάζονται από εγκέφαλο σε εγκέφαλο, από κύτταρο σε κύτταρο και αυτον-αναπαράγονται με την μίμηση και την Συμφωνία σε ό,τι αυτά τα memes περιέχουν!

Η μεταβίβαση των memes (μιμιδίων) μπορεί να πραγματοποιείται είτε ως ασυνείδητη ή συνειδητή αντιγραφή αντιλήψεων, συμπεριφορών και τεχνουργημάτων εκ μέρους του μιμητή, είτε ως διδασκαλία, έκθεση ή άλλη μορφή διάχυσής τους εκ μέρους του μιμούμενου. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα memes (μιμίδια) χαρακτηρίζονται «ενεργά». Όπως ακριβώς και στην θεωρία περί εγωιστικών γονιδίων, που γίνονται αντιληπτά ως βιολογικές οντότητες των οποίων η τάση διευρυμένης αναπαραγωγής υπαγορεύει πρωτίστως εγωιστικές και δευτερευόντως αλτρουιστικά εγωιστικές συμπεριφορές, έτσι και τα memes κατανοούνται ως ελάχιστες πολιτισμικές οντότητες που τείνουν να αναπαραχθούν και να διαχυθούν!

Η ικανότητά τους να το επιτύχουν εξαρτάται από τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά: την πιστότητα, ήτοι την ικανότητά τους να παράγουν ή να επιβάλουν την ακριβή αναπαραγωγή των διακριτικών τους γνωρισμάτων, την γονιμότητα, ήτοι την δυνατότητά τους να μεγιστοποιούν των αριθμό των αντιγράφων τους σε δεδομένο χρόνο και την μακροζωία, ήτοι την διάρκεια διατήρησης της κλωνοποιητικής ισχύος δεδομένου meme. 

Tο καλύτερο αντίδοτο των meme είναι η ΔΙΑΚΡΙΣΗ και μόνον! Αποκτώντας ΔΙΑΚΡΙΣΗ μπορείς να αντιληφθείς πως μέσω των memes ο κόσμος αυτός ανήκει στις Οργανικές Πύλες!

Oι Ιδέες και οι Λέξεις που αυτές εκφράζονται μα και τα Συν-Αισθήματα που τα ακολουθούν έχουν μια δική τους οντότητα! Με την επανάληψη γίνονται αντιληπτές σαν υλική πραγματικότητα, σαν ουσιαστικές δομές και διαδικασίες στA ανθρώπινα νευρικά συστήματα. 

Η θεώρηση του Σελτρέικ που είναι ο δημιουργός της θεωρίας των μορφογενετικών πεδίων, αναφέρει πως κάθε φορά που σχηματίζονται, κερδίζουν σε δύναμη και ορμή, ενισχύονται τα μορφογενετικά τους πεδία και γίνονται από μόνα τους μια εξελικτική δύναμη…

Όλοι μας διαθέτουμε ένα ενσωματωμένο πρότυπο του κόσμου, αποτέλεσμα των εμπειριών μας, μέσω των συμφωνιών και των επαναλαμβανόμενων ενσαρκώσεων μας! Ο εγκέφαλoς βρίσκεται κάτω από την απόλυτη κυριαρχία αυτού του προτύπου, και κάθε τι που αντιλαμβάνεται σπεύδει να το κρίνει, να το συγκρίνει και να το εντάξει σύμφωνα με το πρότυπο που έχει συνηθίσει, σε συγκεκριμένο «κουτάκι»!»

Αν λοιπόν κάποιο φαινόμενο, συμβάν, αντικείμενο, ή γεγονός, δεν ταιριάζει με το διανοητικό πρότυπο που έχει συνηθίσει ο εγκέφαλος, αυτός αμέσως το αποδοκιμάζει, το απορρίπτει και το ξεχνά!

Σύμφωνα με τον Δον Χουάν, δεν υπάρχει τελικό σταυροδρόμι, ή τελικό βήμα πουθενά! Κι επειδή δεν υπάρχει τελικό βήμα πουθενά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμιά μυστικότητα για οποιοδήποτε μέρος της τύχης μας ως φωτεινά όντα! Η προσωπική δύναμη αποφασίζει για το ποιος μπορεί, ή ποιος δεν μπορεί να επωφεληθεί από μια αποκάλυψη! 

Λίγοι είναι πρόθυμοι να ακούσουν! Και από τους λίγους που ακούν ακόμα λιγότεροι είναι πρόθυμοι να δράσουν σύμφωνα με αυτά που ακούν! Και από αυτούς που είναι πρόθυμοι να δράσουν, ακόμα λιγότεροι έχουν την προσωπική δύναμη, την ενέργεια που χρειάζεται για να επωφεληθούν από τις δράσεις τους!

Οι ασταθείς, οι μη συγκροτημένοι, ή ανισόρροποι, που δεν έχουν την απαραίτητη Ενέργεια, νηφαλιότητα, θέληση, επιμονή και υπομονή που απαιτείται για να οδηγηθούν σε οποιοδήποτε χρήσιμο για την ελευθερία αποτέλεσμα, θα εγκαταλείψουν γρήγορα το παιχνίδι ειδικά όταν δεν παίζεται με τους κανόνες που ήδη γνωρίζουν! 

Η μη δομημένη προσωπικότητά τους είναι και η βασική προστασία τους, γιατί αν μπουν σε ένα παιχνίδι που δεν γνωρίζουν τους κανόνες του, τους σκοπούς, τα εμπόδια και τις ελευθερίες που αυτό περιέχει, κινδυνεύουν στην καλύτερη περίπτωση να χάσουν και στην χειρότερη… Καλύτερα να μην συνεχίσουν σε ένα παιχνίδι που δεν γνωρίζουν!

Η λογική είναι το Πέπλο της Ίσιδας! Σκεπάζει, καλύπτει και αποκρύβει την πραγματικότητα, υποδυόμενη συνήθως το ρόλο της! Αρκεί να κινούμαστε στο πεδίο της λογικής και όχι στα περίχωρα της, όπως κάνει ή ανθρωπότητα σήμερα! 

Ο Ηράκλειτος αναφέρει ότι όλα τα πράγματα και είναι και δεν είναι! Φτάνουμε επομένως στο Λογικό συμπέρασμα ότι όλες οι προτάσεις είναι αληθινές και δεν είναι αληθινές ταυτόχρονα! Η Συμφωνία μας στην μια ή στην άλλη θεώρηση την κάνει αληθινή ή μη αληθινή!
από Αγάπη και Φως
***

Δεν υπάρχουν σχόλια: