ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

23 Δεκ 2016

Να ανοίξεις το χάρισμα σου στην θεϊκή δυνατότητα! Εσύ είσαι το χάρισμα! Το χάρισμα του Θεού στην ίδια την ζωή! Γι’ αυτό αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, γίνεται!

Όταν βρεις και φέρεις στην επιφάνεια το δικό σου χάρισμα τότε αυτό μεταβάλλεται αποκαλυπτόμενο σε πολλές διαφορετικές όψεις αφού δεν είναι παρά πολυπρόσωπη θεϊκή δυνατότητα!

"Είναι στον χρόνο τους όχι στον χρόνο μου! Δεν βλέπουν το ον… Ζουν στον χρόνο της δικής τους θέλησης, στον παρόντα χρόνο που αντιλαμβάνεται ο νους τους! Δεν έχουν αντίληψη άλλης μορφής χρόνου! Ούτε αντίληψη του κενού! Πάντα κρίνεσαι από τον χρόνο της προσωπικής σου αντίληψης! Δεν αντιλαμβάνονται παράλληλους χρόνους! Δεν βλέπουν την πολλαπλότητα της αγάπης σε όλους τους χρόνους και εκτός χρόνου!" 
* 
Γράφουμε σταθερά την δική μας ιστορία! Την εκδοχή του Φωτός!
Μην πιστεύετε την τρομοκρατία των ερπετών! Άλλος είναι στο τιμόνι! Από την αρχή μας πολέμησαν από την αρχή νικήσαμε!

*

Δεν υπάρχουν σχόλια: