ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

5 Μαΐ 2017

Ό,τι είναι αληθινό υπάρχει από την πρώτη στιγμή!

Απλώς στην συνέχεια το ανακαλύπτεις! Με δόσεις ή μεμιάς, αργά ή γρήγορα!

Γιατί ο νους είναι νους πριν γίνει καρδιά! Όταν ο νους γίνει καρδιά δεν χρειάζεται να λειτουργεί σαν νους! Γίνεται καρδιακός νους! Άλλη λειτουργία! Η σκέψη τότε εξυπηρετεί την αγάπη! Γίνεται υπηρέτης της αγάπης! Ο νους ακόμη βρίσκεται σε ουτοπία! Ου τόπος! Δεν υπάρχει τόπος να σταθεί ο νους! Δεν έχει διαμορφωθεί! Ο γλύπτης βαράει ακόμη την πέτρα! Ο γλύπτης είμαστε εμείς!

Μην σκέφτεσαι εσύ! Άσε τον Θεό να σκέφτεται μέσα από σένα! Μην κοιτάζεις εσύ! Άσε τον Θεό να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου! Για να τον διορθώνει η Αγάπη! 

Μην υποτιμάτε την ευαισθησία θεωρώντας την κάτι εύθραυστο! Είναι η πιο σκληρή δύναμη του κόσμου που με αυτήν τον κατακτάς!
Μάνος Χατζιδάκις!

*

Δεν υπάρχουν σχόλια: