ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

27 Ιαν 2016

Σοφία από τους Σαμάνους Καχούνα της Χαβάης

 1. Ο κόσμος είναι αυτό που νομίζετε ότι είναι!
2. Δεν υπάρχουν όρια!
3.Η ενέργεια ρέει όπου πάει η προσοχή!
4. Το τώρα είναι η στιγμή της δύναμης!
5. Το να αγαπάς σημαίνει να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που αγαπάς!
6. Όλη η δύναμη προέρχεται από μέσα σου!
7. Η αποτελεσματικότητα είναι το μέτρο της αλήθειας! 
*
«Η πίστις σου σέσωκέ σε!»  Όλο το ζητούμενο κάθε αλλαγής είναι να πείσεις το υποσυνείδητο σου!  
 Όταν το πνεύμα ενσωματώνει σε φυσική μορφή τους ενεργειακούς κλάδους, όπως τα ενεργειακά πεδία του νου, τότε αυτά περιβάλλουν και διαπερνούν αυτή την μορφή.
 Ακόμη και πριν από την σύλληψη του φυσικού σώματος, τα πνευματικά "προγράμματα" μεταφέρουν στο υποσυνείδητο, θέλημα. Επίσης κατευθύνουν και ελέγχουν τις διαδικασίες του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτός ο "προγραμματισμός" συνεχίζεται καθόλη την διάρκεια της ζωής, και ο "νέος προγραμματισμός" μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το "παλιό προγραμματισμό".
  Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στον "προγραμμα-τισμό", το υποσυνείδητο θα πραγματοποιήσει το "πρόγραμμα" με την μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια και θα το επισυνάψει σε αυτήν. Ωστόσο, στα πρώιμα "προγράμματα" το υποσυνείδητο δίνει περισσότερη ενέργεια στο να τα προστατεύσει, την οποία προσθέτει στην ενέργεια των "προγραμμάτων" που δημιουργήθηκαν για να ανταποκριθούν στις εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας.
Το υποσυνείδητο καταγράφει τα γεγονότα ως μνήμη και αποθηκεύει αυτές τις μνήμες τόσο στα ενεργειακά πεδία του νου εκτός του σώματος όσο και στο "υλικό" του σώματος και του εγκεφάλου. Σκέψεις και συναισθήματα που συνδέονται με την «μνήμη», αποθηκεύονται με την μνήμη -και είναι διαθέσιμα για την ενεργοποίηση εάν είναι επιθυμητό, όταν ενεργοποιείται η μνήμη.
Το υποσυνείδητο είναι ο μεγαλύτερος «κύριος πολλαπλών καθηκόντων» όλων, και κατευθύνει, ελέγχει, τις φυσικές, διανοητικές, συναισθηματικές και πνευματικές ενέργειες του σώματος, τον εγκέφαλο, και το ενσαρκωμένο πνεύμα.
Για να αλλάξετε ένα «πρόγραμμα» που προστατεύεται από το υποσυνείδητο, είναι συνήθως απαραίτητο να πάτε στο υποσυνείδητο και να το πείσετε να αλλάξει αυτό "πρόγραμμα". Συχνά, αυτό είναι δυνατό μόνο με την αντιμετώπιση του επιπέδου του πνεύματος που δημιούργησε ένα «πρόγραμμα» και της πειστικής  σημασίας της επιθυμητής αλλαγής.
*

Δεν υπάρχουν σχόλια: