ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

6 Ιαν 2016

Θεοφάνεια σε κάθε ψυχή!

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι!

Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς εν επιγνώσει υμνούντας Σε! Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον!
* 
Απόψε που ανοίγουν οι Ουρανοί ας κάνουμε όλοι μια ευχή! Καλό φωτισμό! 
Ένα λουλουδένιο φιλί! 

Δώσε μας αγιότητα, Κύριε!

Και σήμερα μια ευκαιρία να πεις ΝΑΙ!
*
Εμείς μπορεί να είμαστε παραμύθι αλλά είμαστε ό,τι πιο αληθινό πάνω στην γη!
Από τον μικρό πρίγκιπα

Η ευτυχία είναι  υπόθεση εσωτερική!
                                              *

Δεν υπάρχουν σχόλια: