ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

7 Ιουν 2017

Την μια του μιλάς και την άλλη Τον ξεχνάς! Ανησυχείς σαν να μην υπάρχει!

Είναι απαραίτητο για τον δάσκαλο του Θεού να συνειδητοποιήσει όχι ότι δεν θα έπρεπε να κρίνει αλλά ότι δεν μπορεί να κρίνει! Παραιτείται έτσι από μια ψευδαίσθηση! Η μόνη κρίση που υπάρχει είναι ότι "Ο Υιός του Θεού είναι αθώος!" και, "Αμαρτία δεν υπάρχει!" 
Μαθήματα θαυμάτων
*
Άφησε την κρίση καταμέρος όχι με λύπη αλλά με αναστεναγμό ευγνωμοσύνης! Τώρα είσαι ελεύθερος! Όλο αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση, τίποτα περισσότερο!
Τώρα ο δάσκαλος του Θεού μπορεί να σηκωθεί χωρίς φορτίο και να προχωρήσει ανάλαφρα! Έδωσε τον εαυτό του σε Αυτόν του οποίου την κρίση επέλεξε τώρα να εμπιστεύεται αντί της δικής του! Τώρα δεν κάνει λάθη! Εκεί που πρώτα έκρινε τώρα ευλογεί! 
Μαθήματα θαυμάτων
***
"Ανάγκη μεγάλη και επείγουσα να βρούμε τον Χριστό! Πού; Εκεί που τον αφήσαμε! ´Η Χριστός ή χάος!" 
Καλό φωτισμό! Με το πυρ του Πνεύματος του Αγίου! Η ζωοποιός Δύναμις του Αγίου Πνεύματος με κάθε άνθρωπο! Η Άγια Δύναμη της ζωής!

Οτιδήποτε καλό είναι εφικτό! Χρησιμοποίησε την δύναμη της δημιουργικής σου σκέψης! 
*
Η ανάσταση είναι μια αναγέννηση, μια αλλαγή του νου για το νόημα του κόσμου!
Είναι η αποδοχή της ερμηνείας του Αγίου Πνεύματος για τον σκοπό του κόσμου! Η αποδοχή της Εξιλέωσης για τον εαυτό σου! Είναι το τέλος των ονείρων της αθλιότητας και η χαρούμενη συνειδητοποίηση του τελικού ονείρου του Αγίου Πνεύματος! Είναι η αναγνώριση των δώρων του Θεού! Είναι το όνειρο στο οποίο το σώμα λειτουργεί μη έχοντας καμιά λειτουργία εκτός της επικοινωνίας! Είναι το μάθημα στο οποίο η μάθηση τελειώνει γιατί απορροφήθηκε και υπερέβη μαζί με αυτό! Είναι η πρόσκληση προς τον Θεό να κάνει το τελικό Του βήμα! Είναι η παραίτηση όλων των άλλων σκοπών όλων των άλλων ενδιαφερόντων όλων των άλλων επιθυμιών και όλων των άλλων υποθέσεων! Είναι η μοναδική επιθυμία του Υιού για τον Πατέρα! 
Μαθήματα θαυμάτων
***
Ανήκεις στον Θεό! Ιερή ανεξαρτησία από τον κόσμο! 
"Ήρθα να βάλω μάχαιρα! Φωτιά!" είπε ο Χριστός! Αποκάλυψε την αλήθεια και πέσαν τα είδωλα! Άλλοι χαίρονται και άλλοι ψάχνονται ακόμα!

Όλοι και όλα έξω από εσάς, σας συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε εσείς στον εαυτό σας! Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο! 
ΚΧ 

Το θάρρος είναι μια ερωτική σχέση με το άγνωστο! 
Όσσο

*

Δεν υπάρχουν σχόλια: